• Slika1
  • Slika4
  • Slika5
  • Slika2
  • Slika3
Previous Next

 logo pgd-skale

Zgodovina prostovoljnega gasilskega društva Škale

Kot vsak, se rodi tudi društvo in naše se je rodilo pred več kot petdesetimi leti, ko se je stari center Škal na Škalskem griču že porušil.

Na Poduršanovi domačiji so se 23.01.1955 zbrali škalski furmani, ter se dogovorili o ustanovitvi društva. Na tem »posvetu« so bili prisotni: Ivan ZELCER, Jože SILOVŠEK, Ivan ARLIČ, Jože JAN, Alojz URŠIČ, Jernej MRAVLJAK, Martin VIDEMŠEK, Jože ARLIČ, Franc VRČKOVNIK, Franc ARISTOVNIK, Anton REPNIK, Anton SILOVŠEK, in Engelbert PUŠNIK. Posveta pa se je udeležil tudi predsednik občinske gasilske zveze Šoštanj, Franc MELANŠEK. Na posvetu je bil določen datum in kraj ustanovnega občnega zbora – 13.02.1955 ob 14. uri, na kmetiji Jožeta JAN! Izvoljen je bil prvi predsednik društva, Jože SILOVŠEK, Ivan ARLIČ pa je bil izvoljen za prvega poveljnika društva.

Že kaj kmalu se je pojavila ideja o gradnji Gasilskega doma. Ideja se je kmalu pričela uresničevati. Poleg furmanov, ki so sestavljali jedro novega društva, se je k izgradnji doma priključila tudi mladina. Žal pa izgradnje niso podprle ostale družbeno-politične organizacije, ki so takrat že
delovale v kraju. Gradnja doma, ki je bil hitro pod streho se je ustavila, začetna vnema je popustila in nastopila so kritična leta, ko je delovanje društva slonelo le na nekaj posameznikih.

Tudi na področju operative je imelo društvo velike probleme. Od Industrijskega gasilskega društva RLV so prejeli nekaj odpisane opreme. Hranili so jo pod Poduršanovim marofom, na intervencije pa so jih vozili na različne načine, še najpogosteje kar z mopedi.

Po nekaj letih pa je le prišlo do sodelovanja z družbeno-političnimi organizacijami. S skupnimi močmi se je dom dokončal in bil v okviru občinskega praznika leta 1968 dokončno predan v uporabo.

Društvo je dobilo nov zagon in energijo. Kaj kmalu se je nabavilo tudi prvo vozilo, kombi Zastava 1300, leta 1973 pa prva nova 500 litrska črpalka Rossenbauer. Leta 1975 se je nabavilo novo gasilsko vozilo TAM 2001. To je pomenilo mejnik v aktivnosti našega društva. Vso svojo dejavnost je sedaj društvo namenilo operativi; nabavljala se je oprema, izobraževati pa smo pričeli tudi člane. Tako smo dobili prve podčastnike.

Na račun prostovoljnega dela in s prispevki krajanov Škal, Hrastovca, Cirkovc in Plešivca se je društvo odločilo, da v doglednem času nabavi cisterno, ki bo poleg zagotavljanja požarne vode uporabna tudi za prevoz pitne vode v času suše. Ob pomoči interesne skupnosti za požarno varnost in družbeno-političnih organizacij v KS, nam je ob praznovanju petindvajset letnice društva leta 1980, uspelo nabaviti avtocisterno TAM 110.

Ob takšni operativni usposobljenosti in opremljenosti društva je dom postal odločno pretesen. Pričelo se je razmišljati o adaptaciji doma. Od takratnega REK-a Velenje je društvo dobilo negativno mnenje, saj je dom stal na rušnem področju in je bil predviden za rušenje!

Kljub naporom gradbenega odbora, ki je bil imenovan pri društvu, društvo ni uspelo pridobiti nadomestne lokacije. Podana pa je bila ideja, da se pristopi k skupni izgradnji Gasilskega doma in trgovine. Na seji vseh predstavnikov družbeno-političnih organizacij, društev in samoupravnih organov KS, dne 26.11.1981, se je izbrala nova lokacija doma in sicer na zahodni strani zaselka Lazišče, jugovzhodno od hiše Aristovnik. Ustanovljen je bil tudi nov, skupni gradbeni odbor.

V naslednjih letih so se odvijale aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišča, dokumentacije in finančnih sredstev za izgradnjo »Gasilskega doma in trgovine«. Zemljišče je bilo dokončno pridobljeno v drugi polovici leta 1985, januarja 1986 pa je REK – Gradbena dejavnost pričel s pripravljalnimi deli. Sedaj je bila najpomembnejša naloga gradbenega odbora pokriti finančno konstrukcijo projekta, ki je iz predvidenih 3,5 milijarde dinarjev leta 1983 narasel januarja 1986 že na 35 milijard dinarjev.

Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno septembra, ob podpisu pogodbe pa je bil določen rok izgradnje 22. junij, 1987.

Po dolgih letih smo se končno preselili v nov dom. Še več; 28.6.1987 smo uspeli nabaviti novo vozilo Renault Traffic za prevoz moštva, krona vseh prizadevanj pa je bil nakup kombiniranega orodnega vozila TAM 130.

»Po sedmih letih prizadevanj in naporov za izgradnjo novega Gasilskega doma, se nam je želja vendarle izpolnila in danes lahko s ponosom pokažemo na ta objekt, ki služi potrebam celotnega kraja in daje streho vsem organizacijam in društvom!« so bile besede Staneta TEPEJ, predsednika, ki je društvo vodil v času izgradnje novega doma, na otvoritvi 33. letne konference 20.2.1988, prve pod streho novega doma.

Ker se je v preteklih letih vse vrtelo le okoli gradnje, je bil že skrajni čas, da se ponovno več pozornosti posveti operativi. V novih prostorih so se pogoji za delo kot za hranjenje opreme neprimerljivo izboljšali.

V letu 1989 smo zgradili še prireditveni prostor z brunarico, ki je skupaj s šolo izpolnilo zamisel o »novem vaškem središču«, s tradicionalno slovensko lipo. Škale, ki so svoje nekdanje središče izgubile z ugreznitvijo Škalskega griča, so ponovno dobile novo središče!

Kljub gradnji, pa se je ves čas posvečala skrb za družabno življenje članstva. Članstvo se je vse skozi povečevalo, posebna skrb pa se namenja mladini, ki je edini garant prihodnosti.

Leta 1994 nam je po osmih letih prizadevanj končno uspelo od RLV-ja pridobiti v upravljanje in trajno last novozgrajeni objekt – »Gasilski dom s trgovino«. Po posebni pogodbi se je kasneje uredilo tudi solastništvo s KS Škale-Hrastovec, ki je postalo 45% solastnik objekta, PGD Škale pa 55% solastnik.

V naslednjem letu smo praznovali štirideseto obletnico delovanja. Pri tem se je pokazalo pomanjkanje parkirnih površin, zato smo že v naslednjem letu pod domom odkupili zemljišče ter uredili tlakovani poligon za vaje, ki pa lahko po potrebi služi tudi kot parkirišče.

S pomočjo MO Velenje, podjetij in obrtnikov ter seveda krajanov Škal, Hrstovca, Cirkovc in Plešivca, smo v letu 1997 v domačo garažo pripeljali novo avtocisterno IVECO.

Žal pa je leta 2001 trgovsko podjetje ERA odpovedalo najem prostorov za trgovino. Tako smo v Škalah zopet ostali brez trgovine. Izpraznjeni prostori se oddajajo v najem, prav tako tudi bife, vse do leta 2010, ko je svoja vrata zaprl tudi ta. Prostori so se preuredili, v njih pa je svoje prostore našel Zasebni glasbeni center Goličnik.

Vsa leta pa kot skrbni gospodarji skrbimo za redna vzdrževalna dela in obnove na domu, pri čemer sodelujemo s svetom KS Škale-Hrastovec in MO Velenje. Prav gotovo pa je bila najvidnejša obnova fasade in zamenjava garažnih vrat v letu 2004, le leto pred slovesnostjo ob petdeset letnici društva.

Tudi to slovesnost v letu 2005 smo dostojno proslavili, nadgradili pa še z nabavo novega moštvenega vozila Volkswagen Transporter.

Danes ima Gasilsko društvo Škale v svojih vrstah 230 članov in članic. Preko šestdeset je operativcev, več kot sedemdeset mlajših od 18 let in več kot trideset veteranov. V društvu pa je skoraj sto predstavnic ženskega spola.

Nenehno skrbimo za ustrezno usposobljenost in izobraženost svojih članov, kar nam omogoča, da skrbimo in zagotavljamo požarno varnost ne le na področju KS Škale-Hrastovec, ampak tudi širše. Poleg domače KS, naš požarni rajon, ki je največji v MO Velenje zajema tudi področje KS Cirkovce in KS Plešivec, vse do vrha Graške gore. Posredujemo pa ne le ob požarih, ampak tudi v primeru naravnih nesreč ali neurjih, pa tudi drugače, ko je potrebna naša pomoč.

Seveda pa skrbimo tudi za družabno življenje, tako da našim članom ni nikoli dolg čas!

NA POMOČ

Predsednik PGD Škale

Samo KOPUŠAR, VGČ org

 

 

Ko kličete 112 povejte

KDO kliče
KJE se je zgodilo
KAJ se je zgodilo
KDAJ se je zgodilo
KOLIKO je ponesrečencev
Kakšne so POŠKODBE
Kakšne so OKOLIŠČINE
Kakšno POMOČ potrebujete

klic_112

Uporabne povezave

Dogodki in intervencije  spin

Požarna ogroženost      ogrozenost

Vremenska opozorila    meteoalarm

Radarska slika padavin padavine-slika

 

Iskanje

Kontakt

Škale 85b, 3320 Velenje, Slovenija

pgd.skale@gmail.com

035 893 756

041 364 070

http://www.pgd-skale.s/